ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά τη διαδικασία της συσκευασίας τα χαλιά σας  ή φυλάσσονται ή επιστρέφονται αμέσως. Άμεση παράδοση κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.

PHOTO GALLERY